Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 44/1994

Genanvendelse af tagbeklædning

23-09-1994

UDFØRELSE; Tegl; Skifer;

TAGBEKLÆDNING, HISTORISK BAGGRUND; Lovgivning; Tagkonstruktionen; Teglstensfremstilling; Tagdækningsmaterialer;

GENNEMFØRELSE; Besigtigelse af tagbeklædninger; Tagbeklædningernes genanvendelighed; Nedrivning af tagbeklædning; Klassificering, prøver og godkendelse af tagmaterialer : holdbarhed : fastgørelse af tagbeklædning : afrensning; Materialeprøvning; Registrering af rensning og forarbejdning; Arbejdsmiljø; Beskæftigelsesmæssige ressourcer;

TILLÆG; Notat om genbrug af tegl/skifer; Notat vedr. besigtigelse af tagbeklædninger på udpegede ejendomme; Genbrug af tegltagsten

Læs publikation