Havforskning fra Miljøstyrelsen, 45, 1994

Filtratorer, planktondynamik og biologisk struktur i Kertinge Nor

23-09-1994Filtrerende søpunge og vandmænd er nøgleorganismer i den biologiske struktur i Kertinge Nor. De er normalt i stand til effektivt at holde planktonorganismerne på et lavt niveau, og et tykt bunddække af trådalger er med til at opretholde denne tilstand ved at hindre frigivelse af næringsstoffer fra bunden. Men i visse situationer frigives der dog store mængder næringsstoffer, hvorved mængden af planktonalger øges voldsomt. I sådanne tilfælde afkobles eller "mættes" de filtrerende søpunge, og vandet bliver ekstremt grønt.Læs publikation