Miljøprojekt, 264, 1994

Dagrenovation fra private husholdninger

12-09-1994I rapporten fremlægges resultatet af en undersøgelse af materialesammensætningen af dagrenovation med henblik på at opgøre potentialet af genanvendelige materialer, emballager og restaffald. 2650 affaldssække fra forskellige boligtyper og områdetyper håndsorteres, den totale mængde og fordelingen på 20 affaldsfraktioner er opgjort. Data kan med fordel anvendes af kommuner, der planlægger ændringer i dagrenovationsindsamlingen med henblik på øget genanvendelse, rationaliseringer eller lignende.Læs publikation