Miljøprojekt, 266, 1994

Blæserensning og korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner

23-09-1994Rapporten omhandler 20 demonstrationsprojekter i fuld skala, hvor der er anvendt mindre støvende blæserensningsmetoder og malinger med lavt indhold af VOC (vandig og high solid maling). Der er behandlet marine og landbaserede konstruktioner f. eks. skibsskrog og broer. Kvaliteten af behandlingen er på højde med tør sandblæsning og VOC-holdig maling. Ved de nye metoder er støvemissionen reduceret med ca. 99%. De direkte omkostninger er 10-100% højere afhængig af operatørens rutine. Heri er dog ikke medregnet udgifter til forureningsbegrænsning ved de traditionelle metoder.Læs publikation