Havforskning fra Miljøstyrelsen, 53, 1994

Aggregering og sedimentering af marint fytoplankton

20-09-1994Udsynkningen af partikulært materiale i havet sker fortrinsvis som aggregater. Vi har anvendt koaguleringsteori til at beskrive dannelse af specielt fytoplanktonaggregater. Vi viser, at aggregering af fytoplanktonceller i et turbulent laboratoriemiljø nøje følger de teoretiske forudsigelser, at aggregering og sedimentering af suspenderet materiale i Isefjorden kan beskrives ved hjælp af koaguleringsteori, og at kiselalgers populationsdynamik i vid udstrækning er bestemt af koagulering og sedimentering.Læs publikation