Miljøprojekt, 267, 1994

Renere teknologi i malteri-, bryggeri- og mineralvandsindustrien

17-10-1994På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse blandt de enkelte virksomheder inden for malteri-, bryggeri- og mineralvandsindustrien i Danmark gennemgås denne industri med henblik på at identificere processtrømmene (råvarer/energi/restprodukter) og produktionsformerne samt at kvantificere ressourceforbruget. På denne baggrund er opstillet et idekatalog med en række forslag til renere teknologitiltag inden for industrien.Læs publikation