Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1994

Parkerings- og afgiftspolitik - et kommunalt virkemiddel

03-10-1994Denne orientering indeholder et litteraturstudium om danske og udenlandske erfaringer med parkerings- og afgiftspolitik som et kommunalt trafikpolitisk virkemiddel. Der er indsamlet materiale om erfaringer fra 13 større danske byer samt gennemgået litteratur fra udlandet. Orienteringen viser, at parkerings- og afgiftspolitik er et effektivt styringsmiddel til at påvirke biltrafikkens størrelse og trafikkens fordeling på transportmidler.Læs publikation