Miljøprojekt, 269, 1994

Miljøbelastning fra affaldsbehandlingsanlæg

20-10-1994I projektet er miljøbelastning fra et forbrændingsanlæg, et komposteringsanlæg og 2 lossepladser undersøgt. Der er identificeret og kvantificeret en række miljøfremmede organiske stoffer og tungmetaller. Stofferne er miljøvurderet og rangordnet efter en recipientorienteret model, og deres samlede miljøbelastning er vurderet overslagsmæssigt på nationalt niveau. De organiske stoffer, som herefter er vurderet at udgøre den største miljøbelastning, er DEHP og DBP, PCB, CFC (11 og 12), BTX samt PAHLæs publikation