Miljøbelastende stoffer i affald

11-10-1994

PRIORITERING AF MILJØBELASTENDE STOFFER I AFFALD - METODESTUDIE; METODE FOR PRIORITERING AF STOFFER; Oversigt over metoder : WHO : Holland : USA : Sverige : Tyskland : England : vurdering af de forskellige metoder; Udvælgelse og tilpasning af metode til projektets formål : metodetilpasning : metodens begrænsninger; MILJØFARLIGE STOFFER I AFFALD, BRUTTOLISTE; Oversigt over forskellige bruttolister : miljøbelastende stoffer i restprodukter : OECD : Holland : oversigt over prioriterede stoffer; Sammenstilling af bruttolisterne til 1 bruttoliste; MILJØFARLIGE STOFFER I AFFALD, PRIORITERET LISTE; Anvendelse af den tilpassede metode på bruttolisten; Opstilling af prioriteret liste; Begrænsninger ved prioriteringen : begrænsninger ved modellen : begrænsninger som følge af datamangel; Data anvendt ved scoring; MILJØBELASTENDE STOFFER I PRODUKTER DER ER MILJØMÆRKEDE ELLER REGULEREDE; Fremgangsmåde : miljømærkede produkter : produkter for hvilke der er dansk regulering : produkter for hvilke der er udenlandske initiativer; Bruttoliste over produkter; Resultater : produktliste : stofliste; Bilag : produkter, for hvilke der er miljømærkekriterier : produkter, for hvilke der er dansk regulering : produkter, for hvilke der er udenlandske initiativer; PRIORITERING AF MILJØBELASTENDE STOFFER I AFFALD - OPLÆG FRA WORKSHOP; Foreliggende materiale : prioritering af stoffer : prioritering af produkter : strømme fra affaldsbehandlingsanlæg : gennemførte materialestrømsanalyser; Udvælgelse af stoffer : kriterier for udvælgelse af stoffer : sammenstilling af oplysninger

Læs publikation