Miljøprojekt, 268, 1994

Kortlægning af ressourcehåndtering i tekstil vådbehandling

25-10-199410 tekstilfarveriers ressourceanvendelse er kortlagt med fokus på vandbesparende processer og på muligheder for ressourcebesparelser og miljøforbedringer. Kortlægningen er resulteret i 39 forslag til renere teknologitiltag inden for områderne: 1) Optimering, 2) Modernisering, 3) Kemikaliebesparelse og -substitution og 4) Vandbehandling og -genbrug. En del af disse forslag kan umiddelbart gennemføres på tekstilvirksomheder, mens andre forinden vil kræve yderligere udvikling.Læs publikation