Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1994

Støj fra flyvepladser : 2 bd.

Vurdering, måling og beregning samt regulering

10-11-1994

Med denne vejledning har Miljøstyrelsen redegjort for støj fra flyvepladser og generne fra denne, måling og beregning af støjen, grænseværdier, planlægning samt behandling af godkendelser og klager efter miljøbeskyttelsesloven.

Læs publikation