Miljøprojekt, 273, 1994

Røntgenfunktionens miljøbelastning

29-11-1994Anvendelse af røntgenfilm og fotokemikalier i sygehusvæsenet belyses gennem oplysninger fra 6 større somatiske sygehuse i Danmark. Der konstateres et vist overforbrug, som foreslås reduceret. Sygehusene håndterer og bortskaffer tilsyneladende røntgenfilm og fotokemikalier på en rationel og miljørigtig måde. Det anbefales dog, at de tekniske muligheder for øget genbrug og genanvendelse undersøges. Endelig diskuteres digital røntgen som et mindre miljøbelastende alternativ.Læs publikation