Miljøprojekt, 274, 1994

Miljøfarlige kemikalier på sygehuslaboratorier

29-11-1994Anvendelsen af miljøfarlige laboratoriekemikalier på 6 større sygehuse er gennemgået. 7 af disse kemikalier blev nærmere undersøgt bl.a. med henblik på miljøklassifikation. Sygehusene håndterer og bortskaffer tilsyneladende kemikalieaffald på en rationel og miljørigtig måde. Nedsættelse af miljøbelastningen gennem færre undersøgelser, genbrug eller substitution synes ikke mulig. Det konkluderes, at man savner standardiserede produktions- og forbrugsopgørelser samt oplysninger om reagensernes miljøbelastning.Læs publikation