Miljøprojekt, 272, 1994

Kliniske engangsartiklers miljøbelastning

29-11-1994Rapporten omfatter kortlægning og analyse af forbrug og bortskaffelse af 5 udvalgte engangsartikler på 6 danske sygehuse. Analysen indeholder en vurdering af mulighederne for reduktion af anvendelsen, substitution med mere miljøvenlige alternativer samt genanvendelse af artiklerne. Der er opstillet miljøprofiler for sprøjter og medicinbægre. Det anslås, at mængden af kliniske engangsartikler, der bortskaffes, er mellem 3.400 og 7.000 tons/år på landsplanLæs publikation