Miljøprojekt, 270, 1994

Genetisk modificerede herbicidresistente planter

24-11-1994Rapporten er resultatet af et 4 måneders udredningsarbejde, som har haft til formål at belyse dels om herbicider, som tænkes anvendt på de herbicidtolerante planter, er mere eller mindre sundhedsmæssigt skadelige end de herbicider, der på nuværende tidspunkt er godkendt til anvendelse i landbruget, og dels hvorvidt genetisk modificerede, herbicidtolerante afgrøder vil give anledning til øget herbicidanvendelse og udvikling af herbicidtolerante ukrudtsarter.Læs publikation