Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/1994

Elektrolytisk zinkgenvinding fra galvanospildevand

30-11-1994MILJØREVISIONSSTATUS HOS HAGENS FJEDRE; Generelt om virksomheden i Brovst; Statusbeskrivelse for galvanoafdeling : produktionsprocessen : eksternt miljø : arbejdsmiljø og sikkerhed; ELEKTROLYTISK ZINKGENVINDING; Generelt om spildevand og elektrolyse : spildevand fra galvaniske processer : forskellige typer zinkbade : elektrolytisk udfældning af zink; Løsning hos Hagens Fjedre : problemstilling : sammenligning af løsningsforslag : anlæg ombygges efter nyt princip; ELEKTROLYSEFORSØG; Leverandørkontakter; Forsøgsanlæg; forsøg med : sur zink : Retec på sur zink : Chemelec på sur zink : alkalisk zink : Retec på alkalisk zink : Chemelec på alkalisk zink : kommentarer til Retecforsøg : kommentarer til Chemelecforsøg; ELEKTROLYSEANLÆG HOS HAGENS FJEDRE; Anlægsopbygning : indhentning af tilbud : indkøb af elektrolyseanlæg : systemopbygning; Ibrugtagning og indkøring : 1., 2. og 3. indkøringsperiode; BILAG; Indretning af galvanoafdeling; Flowsheet pr. : 27.06.91 for elforzinkning : 01.07.92 for elforzinkning; Uddrag af IVF-rapport "Hälsorisker vid kemisk och elektrolytisk ytbehandling"; Principskitse af : elektrolyseløsning : renseanlæg for chromskyllevand : renseanlæg efter ombygningLæs publikation