Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/1994

Virksomheders miljøadfærd

15-03-1994GENNEMGANG AF VIDENOMRÅDER; Forsøg med at fremme indførelsen af renere teknologi; Empiriske undersøgelser af holdninger og aktiviteter i industrien; Miljøregulering og miljøadfærd; Politikker til fremme af ændret miljøadfærd; Miljøøkonomi og miljøadfærd; Undersøgelser af ændringer i energiadfærd; Arbejdsmiljø og miljøadfærd; Forskning om små og mellemstore virksomheder; FORSKNINGSINSTITUTIONER, ORGANISATIONER, FORA M. M.; Danske forskningsinstitutioner; Udenlandske forskningsinstitutioner; Internationale fora; Internationale programmerLæs publikation