Havforskning fra Miljøstyrelsen, 35, 1994

Processer for tørdeposition

22-03-1994For at kunne beregne atmosfærisk nedfald af kvælstofforbindelser til de indre danske farvande er der brug for information om processer for tørdeposition. Rapporten beskriver tørdepositionsprocesser for vand og land og dens modellering. Resultaterne viser bl. a., at tørdepositionshastigheder på havet generelt set er mindre end på land.Læs publikation