Havforskning fra Miljøstyrelsen, 33, 1994

Planktondynamik omkring springlaget i Kattegat

27-03-1994

Rapporten omfatter en detaljeret beskrivelse af springlagets næringssalt- og planktondynamik baseret på prøvetagning med høj vertikal opløsning. I starten af året er nutriklinen og springlaget sammenfaldende, men i takt med fytoplanktonets forbrug af næringssalte sker en rumlig adskillelse. Nyproduktion udgør en væsentlig andel af primærproduktionen ved springlaget. Hvis man skal forstå den pelagiske omsætning i et lagdelt havområde, bør prøvetagning i og omkring springlaget inkluderes, da en betydelig del af den biologiske aktivitet kan finde sted her.

Læs publikation