Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1994

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1994

09-03-1994

<a type="external" href="http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2005/87-7614-662-6/html/default_eng.htm">default_eng.htm</a>

Oversigten inddeler bekæmpelsesmidler efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren og mindste og største pakningsstørrelse. Der findes en liste med de kemiske betegnelser og deklarationsnavne på mange virksomme stoffer, der kan anvendes i bekæmpelsesmidler.Læs publikation