Miljøprojekt, 250, 1994

Økotoksikologiske kvalitetskriterier for overfladevand

27-03-1994I rapporten gennemgås og vurderes eksisterende principper for fastsættelse af henholdsvis vand- og sedimentkvalitetskriterier. Desuden redegøres for, hvordan vandkvalitetskriterier er blevet fastsat for en række prioriterede, organiske stoffer i Danmark.Læs publikation