Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1994

Livscyklusomkostninger for produkter

17-03-1994ERFARINGER MED OPGØRELSE AF LCO; NOVOslam; S-tog; TV-apparat; Højtryksrenser; DISKUSSION OG KONKLUSION; Planlægning og afgrænsning; Inventering; Klassificering; Konvertering; Anendelsesmuligheder; Retningslinier for opgørelse a LCOLæs publikation