Havforskning fra Miljøstyrelsen, 32, 1994

Blandingsmekanismer i kystnære farvande

24-03-1994De øverste meter af vandsøjlen i det sydlige Kattegat er oftest lagdelte. Denne lagdeling reducerer den vertikale transport, hvilket tilstedeværelsen af temperaturinhomogeniteter gennem flere døgn illustrerer. Desuden muliggøres dannelsen af tynde lag, hvor iltmætningen er lav som følge af et lokalt iltforbrug. En konsekvens af lagdelingen er, at regelmæssige forekomster af fytoplanktonmaksima i skillefladen skal forstås i en ramme af horisontale afstande på 10-100 km, snarere end vertikale afstande på få meter.Læs publikation