Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/1994

Vandforbrug i fremstillingsindustrien

26-05-1994

LEVNEDSMIDDELINDUSTRI; Svineslagetrier og tarmrenserier; Kødvare- og kødkonservesfabrikker; Kreaturslagterier; Fjerkræslagterier; Mejerier, smelteost- og mælkekondenseringsfabrikker; Konsumisfabrikker; Grønt- og frugtkonserves; Røgning og saltning af fisk; Fiskehermatik, fiskefars og fiskefarsfabrikker; Oliemøller og margarinefabrikker; Fiskemelsfabrikker; Destruktionsfabrikker; Møller; Brødfabrikker; Kiks-, vaffel- og kagefabrikker; Sukkerfabrikker; Chokolade- og sukkervarefabrikker; Kartoffelmelsfabrikation og fremstilling af andre næringsmidler; Fremstilling af foderstoffer; Drikkevareindustri; Tobaksfabrikker;

TEKSTIL-,BEKLÆDNINGS- OG LÆDERINDUSTRI; Uldspinderier og -væverier; Bomuldsspinderier; Fremst. af garner, stoffer og kemofibre; Fremst. af bånd og elastik m.v.; Tekstilfarverier og imprægneringsfabrikker; Flag- og teltfabrikker; Fremstilling af broderier, gardiner og sengetæpper o.a.; Trikotagefabrikker; Tæppefabrikker; Rebslagerier og anden tekstilindustri; Fiskenetfabrikker; Herrekonfektionsfabrikker; Kjolekonfektionsfabrikker; Konfektionsfabrikker for dameovertøj; Anden konfektions- og beklædningsindustri; Garverier og lædervarefabrikker; Sko, træsko og anden fodtøj;

TRÆ- OG MØBELINDUSTRI; Savværker m.m.; Fremstilling af spånplader m.m.; Fremstilling af bygningsartikler; Træemballagefabrikker; Trævarefabrikker; Rammelistefabrikker; Trædrejer, møbelpolstrer og sadelmager; Træ- og polstermøbelfabrikker;

PAPIR- OG PAPIRVAREINDUSTRI; Papir- og papfabrikker; Papir- og papemballagefabrikker; Papir- og papvareindustri; Reproduktionsanstaler og sætterier; Bog- og offsettrykkerier; Serigrafiske og andre trykkerier; Bogbinderier; Dagblade; Bog- og kunstforlag, ugeblade m.m.;

KEMISK INDUSTRI; Fremstilling af kemiske råstoffer og forbindelser; Fremstilling af folier m.m. af plast; Farve- og lakfabrikker; Medicinalvarefabrikker; Sæbe- og kosmetikfabrikker; Kemisk industri i øvrigt; Mineralolie, asfalt og andre olie og kulprodukter; Vulkaniseringsanstalter; Gummifabrikker; Fremstilling af plastemballage; Fremstilling af plastvare;

STEN,- LER- OG GLASINDUSTRI; Porcelæns- og glasvareindustri; Tegl- og molerværker; Cementfabrikker; Sten-, ler- og glasindustri i øvrigt; Fremstilling af færdigblandet beton; Betonvarefabrikker;

JERN- OG METALVÆRKER OG STØBERIER; Jern- g stålværker; Jernstøberier; Metalværker, Metalstøberier;

JERN- OG METALINDUSTRI; Fremstilling af værktøj m.m.; Metalmøbelfabrikker; Lampefabrikker; Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner; Fremstilling af stationære beholdere; Rørfabrikker; Fremstilling af centralvarmekedler; Metalemballagefabrikker; Fremstilling af ovne og radiatorer; Armaturfabrikker; Fremstilling af bolte, skruer og søm; Galvaniseringsanstalter, Industrilakering; Fremstilling af andre jern- og metalvare; Fremstilling af tråd og trådvare, Fremstilling af andre maskiner; Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør; Fremstilling af maskiner til trøforabejdning; Fremst. af maskiner til metalforarbejdning og af støberi; Fremstilling af tekstilmaskiner og tilbehør; Fremst. af maskiner og apparater til næringsmiddelindustri, Fremstilling af maskiner til sko-, papir- og grafisk industri, Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt; Fremstilling af kontormaskiner; Smede- og maskinreparationsværksteder; Fremstilling af storkøkkenmateriel og husholdningsmaskiner; Fremstilling af internt transportmateriel; Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksler; Underleverandørfabrikker med jern- og metalforarbejdning; Fremstilling af andre maskiner; Radio- og fjernsynsfabrikker; Fremstilling af telemateriel i øvrigt; Fremstilling af husholdningsartikler; Fremst. af kabler, glødelamper og andet elek.maskinel; Jernskibsværfter; Træskibsværfter ot bådebyggerier; Skibsmotorfabrikker; Fremstilling af andet skibsmateriel; Fremstilling af banemateriel samt karosserifabrikker; Anden bilindustri; Fremstilling af cykler og anden transportmiddelindustri; Fremstilling af medicinske ikke-elektriske instrumenter; Fremstilling af elektriske medicinske instrumenter og apparater; Fremstilling af ikke-elektriske måleinstrumenter; Fremstilling af elektriske måleinstrumenter; Bandagister; Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr;

ANDEN INDUSTRI; Guld- og sølvvareproduktion; Fremstilling af andre vare; Skiltefabrikker og skiltemalere

Læs publikation