Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1994

Referencer til renere teknologivurdering ved miljøgodkendelser

24-05-1994

Miljøstyrelsen orienterer her om litteraturhenvisninger til renere teknologibeskrivelser, BAT-beskrivelser, nationale og internationale miljø- og arbejdsmiljøregler til brug ved ansøgning om og udarbejdelse af miljøgodkendelser af godkendelsespligtige virksomheder.

Læs publikation