Miljøprojekt, 257, 1994

Produktion og miljøforhold i papirindustrien

20-05-1994Rapporten indeholder en detaljeret gennemgang af produktion og miljøforhold på 8 danske papirfabrikker. Vægten er lagt på at analysere den nuværende anvendelse af renere teknologi og på, hvad forskellige råvarer, hjælpekemikalier og produktkvaliteter betyder for miljøet. Gennem et litteraturstudium analyserer rapporten, i hvilket omfang renere teknologi han anvendes fremover - dels ved nye indsatsområder og dels ved at tilpasse produktionsprocesserne på fabrikkerne.Læs publikation