Prissætning af miljøforhold

18-05-1994METODER TIL PRISSÆTNING AF EKSTERNALITETER; Hedonisk prisfastsættelse; Husholdningernes produktionsfunktion; Contigent valuation method; Produktions- og forureningsreduktion; HVOR HAR METODERNE VÆRET ANVENDT; PRISSÆTNINGER - 5 CASE EKSEMPLER; Prissætning af eksternaliteter ved elproduktion; Prissætning af eksternaliteter ved transport; Prissætning af luftforureningseksternaliteter; Prissætning af støjeksternaliteter; Prissætning af arbejdsmiljø; Prissætning af liv; VURDERING AF PRISSÆTNINGSMETODER I RELATION TIL LCO-OPGØRELSER; Hvad er resultatet af litteraturstudiet; Ydre miljø eksternaliteter; Optimal resuktionsniveau; Eksternalitetsomkostninger og myndigheders fastlæggelse af miljøpolitikken; Konklusion om prissætning af eksternaliteterLæs publikation