Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private havebrug

Miljøoversigt og miljøplan for vaskeribranchen

18-05-1994FASE 1 : BRANCHESTRUKTUR, ANVENDTE TEKNOLOGIER, MILJØ- OG FORURENINGSFORHOLD; Vaskeribranchen; Vaskeprocesser; Produktionsudstyr; Materiale og energiforbrug; Miljø- og forureningsforhold; FASE 2 : MILJØGENNEMGANGE AF REPRÆSENTATIVE VASKERIER; FASE 3 : MILJØPRIORITERING OG MILJØPLAN; SAMLEDE MILJØRELATIONER; PRIORITERING; Vandforbrug; Energiforbrug; Spildevand; Affald; Støv; Støj; PRIORITERINGSRÆKKEFØLGE; MILJØPLAN; Kemikalieforbrug; Luftforurening; Affald, støv og støj; ArbejdsmiljøLæs publikation