Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/1994

Miljø- og arbejdsmiljøomkostninger på brancheniveau

18-05-1994BRANCHEDATA : landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri : brancheoversigt : økonomiske data : arbejdsmiljødata : ydre miljødata : renere teknologiløsninger; Råstofudvinding; Nærings- og nydelsesmiddelindustri; Tekstil-, beklædnings- og læderindustri; Træ- og møbelindustri; Papir- og grafisk industri; Kemisk industri; Sten-, ler- og glasindustri; Jern- og metalværker og støberier; Jern- og metalindustri; Anden fremstillingsindustri; Energi- og vandforsyning; Bygge- og anlægsvirksomhed; Engros- og detailhandel; Restaurations- og hotelvirksomhed; Transportvirksomhed; Pengevæsen og forretningsservice; Tjenesteydelser; Aktør- og eksternalitetsomkostninger; Aktøromkostninger; Miljøomkostninger; Eksternalitetsomkostninger; Omkostninger på brancheniveau; Anvendelsesmuligheder og allokeringsprincipper; Bilag 1; Oversigt over de vigtigste miljø- og økonomiindikatorer på brancheniveauLæs publikation