Miljøprojekt, 256, 1994

Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

11-05-1994Denne rapport omhandler status og fremtidige tendenser inden for anvendelse og udvikling af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Forbruget af mikrobiologiske midler udgør i dag maksimalt 0,5% af verdensmarkedet for bekæmpelsesmidler. Denne andel forventes øget ca. 2-3 gange frem mod år 2000, idet der kan forventes en intens konkurrence dels med kemiske bekæmpelsesmidler og dels med andre nye metoder. Insekticiderne forventes fortsat at være dominerende inden for de mikrobiologiske bekæmpelsesmidler.Læs publikation