Systemisk kontakteksem over for nikkel ved oral eksponering

Klassifikation af kompostprodukter

18-05-1994DANSKE ANLÆG; KOMPOSTKVALITET; Kompostens kvalitative egenskaber; Fysiske egenskaber : bestemmelse af partikelstørrelse, bestemmelse af vandindhold, tørstofbestemmelse, volumenvægt, organisk stof, uorganiske stoffer, urenheder, stabilitet; Kemiske egenskaber : pH, kalkvirkning, ledningsværdi, c/n-forhold, plantenæringsstoffer, mikronæringsstoffer, tungmetaller; Biologiske egenskaber : anvendelse af mikroorganismer, biologisk kontrol af patogener; Andre vigtige parametre : modenhed, lugt, hygiejnisering, phytotoxiske stoffer, tilstedeværelse af ukrudt, produktets homogenitet, leveringssikkerhed; BRUGERNES BEHOV FOR DOKUMENTATION AF KOMPOSTKVALITET; Brugerrelaterede parametre : grønne områder, belastede grønne områder, landbrug, havebrug, skovbrug, private husstande; VALG AF EGNEDE KLASSIFIKATIONSPARAMETRE; PRAKTISK AFPRØVNING AF KLASSIFIKATIONSPARAMETRE; Modenheds-, renheds- og spiretest; Beskrivelse af produkter; Gennemgang af analyseresultater; Partikelstørrelse; Tørstof- og vandindhold; Volumenstabilitet; Næringsstoffer; Kalkvirkning; Modenhedsparametre; C/Norg-forholdet i vand; Nitrat/ammonium-forhold; Kloridindhold; Antagonister; Trichoderma; Pseudomonas; Argumenter for spiretest; Afprøvning af spiretest; Synlige urenheder; Opgørelse af synlige urenheder; Urenheder i % af tørstof; Digital billedbehandling; Grænseværdier; Hygiejniseringsgrad; KLASSIFIKATIONSSYSTEMET; Deklaration; Brugervejledning; Specifikation; Rekommendation; forslag til klassifikationssystem; Praktisk anvendelse af kl. system; BILAG; Ensartethed og prøveudtagning; Spiretest - metodebeskrivelse; Renhedstest - metodebeskrivelse; AnalyseresultaterLæs publikation