Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/1994

Indførelse af miljøstyringssystem hos Casco Nobel A/S i Fredensborg : Fase 1 - Virksomhedsgennemgang

18-05-1994

Organisering af miljøstyringsarbejdet; Metode til virksomhedsgennemgangen; Inddeling af virksomheden i arbejdsgrupper; Dataindsamling;

OVERORDNET BESKRIVELSE AF CASCO NOBEL A/S; Virksomhedens beliggenhed : etablering : indretning : produktionsareal : drift : råvareforbrug : forbrug af hjælpestoffer : energiforbrug : færdigvareproduktion : emissioner og affaldsproduktion : støjkilder : driftsforstyrrelser og uheld : arbejdsmiljø; Opdeling af virksomheden;

MILJØGENNEMGANG AF AFDELING 2200/2210: Produktgrupper : råvareforbrug : forbrug af emballage og hjælpestoffer : rengøringsprocedurer : affaldskortlægning : materialestrømme;

MILJØGENNEMGANG AF AFDELING 2220; Spildevand;

MILJØGENNEMGANG AF LOGISTIK-, VAREMODTAGELSES- OG LAGERAFDELINGEN; Håndtering af råvarer : tankvarer : øvrige råvarer; Håndtering af færdigvarer : procedurer : emballageforbrug : energiforbrug;

MILJØGENNEMGANG AF DRIFTLABORATORIET; Kontrol af ukurante varer samt druknevarer; Øvrige kontrolprocedurer;

MILJØGENNEMGANG AF UDVIKLINGSLABORATORIET; Industrilaboratoriet og Byggevarelaboratoriet;

AFFALDSKORTLÆGNING FOR ADMINISTRATIONEN;

MATERIALESTRØMME I VIRKSOMHEDEN; BILAG; Materialenumre; Råvaretanke; Indsamling af data for råvareforbrug og produktion; Virksomhedens spildevandsbehandling; Produktudvikling hos Casco Nobel A/S; Virksomhedens kloaksystem; Luftafkast fra virksomheden

Læs publikation