Havforskning fra Miljøstyrelsen, 40, 1994

Biotilgængelighed af kvælstof og fosfor

11-05-1994Biotilgængeligheden af kvælstof- og fosforforbindelser, der kommer ind i Kattegat fra Østersøen og Skagerrak, er undersøgt ved kemisk karakterisering og algevækstforsøg. Resultaterne viser, at hovedparten af det organiske kvælstof er bundet i små molekyler. Biotilgængeligheden af kvælstof- og fosforforbindelserne er størst i vand fra Skagerrak. Algevæksten er primært bestemt af de uorganiske næringssalte, men opløste organiske næringsstoffer spiller også en rolle.Læs publikation