Havforskning fra Miljøstyrelsen, 37, 1994

Atmosfærisk tilførsel af kvælstofforbindelser til Kattegat

11-05-1994For at kunne beregne atmosfærisk tilførsel af kvælstofforbindelser til de indre danske farvande er der udviklet en ny atmosfærisk transportmodel: Atmospheric Chemistry and Deposition (ACDEP) model. Rapporten beskriver opbygningen og test af modellen, og der præsenteres beregningsresultater for kvælstofdeposition til Kattegat. Den samlede tilførsel af kvælstof fra luften til Kattegat i 1990 er med ACDEP-modellen estimeret til ca. 18700 t (N). Bidraget fra de danske kilder er på lidt over 20%.Læs publikation