Miljøprojekt, 259, 1994

Vandforbrug i fremstillingsindustrien

16-06-1994Den danske fremstillingsindustris vandforbrug er opgjort på hovedgruppe- og delbrancheniveau. I forbindelse hermed redegøres for forsyningskilderne, anvendte vandmængder fordelt på delprocesser, samt hvorledes det afledes som spildevand.Læs publikation