Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 4, 1994

Terrestriske belastningstal for pesticider

23-06-1994Rapporten omhandler et pilotprojekt vedr. udvikling af et indeks (belastningstal) for pesticiders belastning af den terrestriske flora og fauna. De foreslåede belastningstal er fastsat som scoringsværdier på grundlag af beregninger af PEC/PNEC-forholdet. Det fremhæves, at der ikke er nogen snæver sammenhæng mellem belastningstallenes størrelse og miljøeffekter.Læs publikation