Orientering fra Miljøstyrelsen, 4/1994

Strategi for miljøindsats i udviklingslande

01-06-1994På baggrund af regeringens handlingsplan for den internationale miljø- og katastroferamme har Miljøstyrelsen udarbejdet 3 strategier for miljøindsatsen i udviklingslande, i Arktis og i Øst- og Centraleuropa. Denne orientering omhandler strategien for udviklingslandene, der sigter mod at bidrage til genopretning af det globale miljø gennem en indsats for bymiljøet, biodiversiteten og forvaltningen af skove og kystzoner.Læs publikation