Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/1994

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl : Foreløbig hovedrapport

30-06-1994RESULTATER; Emballagemængde; Materialeforbrug; Aktuelt energiforbrug; Primært energiforbrug; Luftemissioner; Vandemissioner; Affald; Fejlkilde ved emissioner; METODE; Opbygning af kortlægningen : inddeling i livscyklustrin : systemafgrænsning : retursystemer : returprocenter; Parametre : materialeforbrug : energi : emissioner; Dataindsamling : usikkerheder : anvendelse af data : beregningsmodel; GENERELLE DATA FOR ALLE SYSTEMERNE; Grundlæggende data for beregninger af energi : Grundlæggende data for beregninger af transport : transportmidler : kapacitetsudnyttelse; Grundlæggende data for beregning af primær energi : Opgørelse af aktuelt energiforbrug : emissioner ved forbrug af procesenergi : emissioner fra primær energiproduktion; GENPÅFYLDELIG GLASFLASKE; Resultater : materialer : emissioner til luft - vand; Vurdering af kortlægningen : triptal : følsomhedsanalyse af energiforbrug; Nøgletal; ENGANGSFLASKE AF GLAS; DÅSER AF ALUMINIUM; DÅSER AF STÅL; SAMMENSTILLING; Emballagemængder : opgørelse af emballageforbrug; Energiforbrug : proces- og transportenergi : opgørelse af det primære energiforbrug; Emissioner til luft : luftbårne komponenter (fra processer : fra energiproduktion vedr. produktion : fra transport); Emissioner til vand : vandbårne komponenter : fra vandbårne emissionerLæs publikation