Miljømæssig kortlægning af emballager til øl: Delrapport: Bind 4 ud af 4

Bd. 4 : Miljømæssig kortlægning af ståldåser til øl

30-06-1994

PROCESBESKRIVELSER - MATERIALER - ENERGIFORBRUG - EMISSIONER; Fremstilling af råvarer, materialer, emballager; Tapning; Distribution; Forbrug; Genvinding; Affaldsbortskaffelse; Lak; Trykfarver; Kartonbakker; Hi-Cone; Transport; Emballagefremstilling; Dåsefremstilling; RESULTATER; Energi; Emissioner til luft; Emissioner til vand; Affald.

Læs publikation