Miljømæssig kortlægning af emballager til øl: Delrapport: Bind 3 ud af 4

Bd. 3 : Miljømæssig kortlægning af aluminiumsdåser til øl

30-06-1994

PROCESBESKRIVELSER - MATERIALER - ENERGI - EMISSIONER OG AFFALD; Fremstilling af råvarer, materialer, emballager; Tapning; Distribution; Forbrug; Genvinding; Affaldsbortskaffelse; Lak; Trykfarver; Kartonbakker; Hi-Cone; Oversigt over affaldsbehandlingen; Transport; RESULTATER; Energi; Emissioner til luft; Emissioner til vand; Affald.

Læs publikation