Miljømæssig kortlægning af emballager til øl: Delrapport: Bind 2 ud af 4

Bd. 2 : Miljømæssig kortlægning af engangsglasflaske til øl

30-06-1994

PROCESBESKRIVELSER - MATERIALER - ENERGI - EMISSIONER OG AFFALD; Fremstilling af råvarer, materialer og emballager; Tapning; Distribution; Forbrug; Genvinding; Affaldsbortskaffelse; Kapsler (blik); Kapselindlæg; Etiketter; Etiketlim; Kartonbakker; Krympefolie; Oversigt over affaldsbehandlingen; Transport; RESULTATER; Energi; Emissioner til luft; Emissioner til vand; Affald.

Læs publikation