Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/1994

Integreret miljø- og kvalitetsstyring på Tytex A/S : Fase 1 - Virksomhedsgennemgang

01-06-1994

GENNEMGANG, SAMMENFATNING OG TOLKNING AF KRAVGRUNDLAG; Sammenhæng DS/ISO 9001 og BS 7750; Myndighedskrav; GENNEMFØRELSE AF FORANALYSER; Statusanalyse; Miljøgennemgang; Livscyklusanalyse; MÅLFASTLÆGGELSE OG PROJEKTPLANLÆGNING; Lederseminar; Handlingsplan; BILAG; Statusrapport; Rapport om den indledende miljøgennemgang; Rapport om livscyklus-screening af standard incontinenstrusser; Handlingsplan

Læs publikation