Miljøprojekt, 260, 1994

Industrispildevands miljøfarlighed

16-06-1994I rapporten anvises en praktisk fremgangsmåde til tilvejebringelse og vurdering af oplysninger vedr. industrielt spildevands miljøfarlighed. Rapporten omhandler udelukkende undersøgelse og vurdering af udledninger indeholdende stoffer, der kan medføre økotoksikologiske effekter i recipienten, samt fastsættelse af vilkår for udledning af stoffer af den karakter.Læs publikation