Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1994

Grundlag for et rammesystem for miljøvurdering af bygninger

28-06-1994Miljørigtig projektering; FORSLAG TIL RAMMESYSTEM; Rammesystemets opbygning og anvendelse; Vurdering af udvalgte miljøeffekter; RAMMESYSTEMETS BESTANDDELE; Miljøeffekter; Livscyklusvurderinger; Værktøjer til opgørelser; Vurderingsmetoder; INTERNATIONALE KONTAKTER; Den engelske miljømærkningsordning, BREEAM; European Network of Building Research Institutes; Nordisk samarbejde; SEMINARLæs publikation