Miljøprojekt, 258, 1994

Dyrkningsforsøg med kompost 1989-1993

09-06-1994Rapportens formål er at sikre en koordineret videreformidling af resultaterne fra en række forsøg med kompost, som blev gennemført i årene 1989-1993. De fleste forsøg var dyrkningsforsøg med kompost i konventionelt og økologisk landbrug. Anvendelse af kompost i park og anlæg og i skov blev undersøgt i mindre omfang. 2 projekter om kompostkvalitet viste, at kompost er fri for ukrudtsfrø og plantepatogener. Forsøgsværterne opridser, hvor der stadig mangler viden om kvalitet og anvendelse af kompost.Læs publikation