Orientering fra Miljøstyrelsen, 9/1993, 1994

Trafikken og det visuelle miljø i byen

14-01-1994Formålet med denne orientering er at inspirere og vejlede kommunerne i forbindelse med inddragelse af det visuelle miljø i lokale trafik- og miljøhandlingsplaner. Der redegøres for, hvordan de visuelle forhold kan vurderes og kortlægges, hvordan konflikter og problemer mellem det visuelle miljø og andre forhold, der skal inddrages i planlægningen, kan løses, samt hvordan der kan formuleres mål for det visuelle miljø i byen og udpeges virkemidler til at opfylde målene.Læs publikation