Miljøprojekt, 247, 1994

Principper for fastsættelse af jordkvalitetskriterier

04-01-1994Der gennemgås forskellige, eksisterende metoder til fastsættelse af jordkvalitetskriterier. Der opstilles en model, der baseres på 2 forskellige ekstrapoleringsmetoder, og som er afprøvet på 2 stoffer: phenol og kobber. Jordkvalitetskriterier fastsættes ud fra data for stoffets nuleffektkoncentration over for terrestriske organismer. Det foreslås at anvende toksicitetsdata for relevante, akvatiske organismer, hvis datamaterialet fra terrestriske organismer er for lille.Læs publikation