Miljøprojekt, 243, 1994

Planteplankton - økologi

12-01-1994

Forekomster af planteplankton i søer og marine områder giver et væsentligt udsagn om disse områders økologiske tilstand. Som en naturlig fortsættelse af "Planteplankton - metoder" (Miljøprojekt, nr. 187) forsøger denne rapport at beskrive nogle økologiske teorier, undersøgelser og begreber, som kan bidrage til fortolkningen af undersøgelsesresultater om planteplankton. Herunder sammenhænge med de fysisk-kemiske omgivelsesfaktorer, som har betydning for forståelsen af, hvorvidt og i hvilket omfang mennesket påvirker vandmiljøet.

Læs publikation