Miljøprojekt, 246, 1994

Ozonlagsnedbrydende stoffer - forbrug i 1992

21-01-1994

Bruttoforbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer i Danmark er kortlagt for 1992, og der er foretaget en opgørelse af forbrugets fordeling på anvendelsesområderne. Det samlede ODP-vægtede forbrug er faldet med 15 % fra 1991 til 1992. Det skyldes en halvering af halonforbruget. Det ODP-vægtede forbrug i Grønland var på ca. 7 ODP tons

Læs publikation