Havforskning fra Miljøstyrelsen, 28, 1994

Giftige alger i danske farvande

04-01-1994Projektet omfatter biologiske og kemiske undersøgelser af potentielt toksiske algearter. Der blev etableret rutiner til kemiske undersøgelser af algetoksiner, herunder de nyopdagede amnesiske skaldyrtoksiner (ASP). Målet med de biologiske undersøgelser var at belyse faktorer, som anses for vigtige for algernes evne til at danne opblomstringer og opretholde høje cellekoncentrationer gennem længere tid. Endelig udførtes elektronmikroskopiske undersøgelser af algernes ultrastruktur.Læs publikation